Ilość podpisanych umów z NFOŚiGW stale rośnie • bardzoczystepowietrze.pl

Ilość podpisanych umów z NFOŚiGW stale rośnie

Dodano dnia:

ilość podpisanych umów czyste powietrzeOstatnio media zaczęły dość dużo pisać o programie Czyste Powietrze. Trudno stwierdzić, czy wynikało to bardziej z wyborów do Parlamentu Europejskiego, czy też z coraz większego zainteresowania programem. Przedstawiony przez media obraz wskazuje, iż Fundusz Ochrony Środowiska ma spory problem z podpisywaniem umów z beneficjentami programu. Według znacznej części przekazów medialnych, program jest „fikcją” i prawie nikt nie uzyskuje dofinansowania.

Postanowiliśmy uzyskać dla naszych klientów rzetelne informacje z pierwszej ręki. Jak co miesiąc udaliśmy się do Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu z listą pytań. Przeprowadziliśmy dość długą rozmowę z Koordynatorem Programu na obszarze województwa wielkopolskiego. Zgodnie z przedstawionymi faktami, na 4.053 złożonych wniosków, na dzień 13 maja 2019 roku, podpisanych zostało 1.650 umów z beneficjentami (nieco ponad 40%). Odmowy podpisania umowy pojawiły się natomiast w przypadku 213 wniosków (ok. 5,2%). Odmowy wynikały przede wszystkim z tego, że po kilkukrotnych wezwaniach do uzupełnień, wnioskodawcy nie przedstawili wymaganej dokumentacji lub nie poprawili wniosku. W pozostałych 2.190 przypadkach, wnioski są na etapie rozpatrywania. Należy podkreślić, że Fundusz ma 90 dni roboczych na zamknięcie procesu rozpatrywania wniosków. Mogłoby się to wydawać długim czasem, jednak biorąc pod uwagę inne rodzaje dofinansowań, jest to okres raczej standardowy.

Podsumowując, wydaje się, że przekazy medialne zbyt negatywnie przedstawiły sytuację w zakresie realizacji Programu Czyste Powietrze. Należy pamiętać, że gwałtowny wzrost zainteresowania Programem pojawił się dopiero mniej więcej w lutym 2019 roku. Tak więc duża część wniosków jest po prostu na etapie rozpatrywania (nie minął jeszcze czas wskazany w dokumentacji). Czas rzeczywistego rozpatrywania wniosków (na podstawie naszego doświadczenia) wynosi obecnie ok. 3 miesięcy. Naszym zdaniem, na razie wszystko przebiega zgodnie z planem. Być może w przyszłości pojawią się opóźnienia, dlatego proponujemy, żeby jak najszybciej zastanowić się nad własnym wnioskiem.

Szansą na zdecydowanie szybsze załatwienie sprawy, jest kontakt z naszym działem Bardzo Czyste Powietrze, który przygotował już blisko 200 wniosków dot. programu Czyste Powietrze – niemal 30% naszych klientów podpisała już umowy z Funduszem Ochrony Środowiska.